Referanser

Vi har mange fornøyde kunder og utførte prosjekter. Her er våre største anlegg som viser mangfoldet i faget vårt:

Nye Tvedestrand Videregående skole (2019 – Pågår)


Totalentreprise på omlag 30 millioner. Her bygger vi komplett idrettsanlegg, stor skatepark og komplett uteareal med park, hage, møbler, brygge og amfier.

Froland & Mandal Fengsel (2019 – Pågår)

Vi bygger alt av sikkerhetsgjerder, porter, enorme plenarealer, beplantning, luftegårder, aktivitetsområder, kantstein m.m. Vår største kontrakt i 2019 med en størrelse på ca 35 millioner.

Møllebekken, Tvedestrand (2018)


Restaurering av gammelt bekkeløp med mye gatestein, natursteinsmurer og generelt parkmiljø. Prosjektet fikk Vakre Veiers Pris i 2018.

Byhaven, Grimstad (2018)


Vårt største prosjekt i sesongen 2018. Området ligger vakkert til i Grimstad Bys indrefilet. Ny park rundt Grimstads nye bibliotek og nytt bryggeanlegg. Komplett prosjekt hvor Oveland Utemiljø har vært hovedentreprenør.

Sørlandets Kunnskapshavn, Arendal (2012-2015)


Et av våre lokale prestigeprosjekt. Området ligger i innseilingen til Arendal by og er en av byens fineste tomter. Her har Oveland Utemiljø AS stått som hovedentreprenør, og hatt det fulle ansvar for alt av utenomhusarbeider. Jobben besto av 5 delprosjekter i perioden 2012-2015. Vi er stolte av å kunne sette vår fagkompetanse og erfaring på et så synlig og omfattende lokalt prosjekt.

Aust-Agder museet, Arendal (2012-2013)


Her har Oveland Utemiljø levert komplett utenomhusanlegg. Derav maskinstablet natursteinsmur med stein fra lokalt brudd som fylke hadde stort fokus på.

Arendal Idrettspark – Sam Eyde VGS (2011-2018)

Et stort og omfattende prosjekt som har omfattet tonnevis med granitt – både som kantstein, brostein og sittepuffer. Store mengder beplantning, diverse ballbaner med mer. Prosjektet ble startet i 2011 og siste byggetrinn ble utført i 2018.

Campus – UiA, Grimstad (2009-2010)

Campus – Universitetet i Agder (Grimstad). Her har Oveland Utemiljø AS utført alt av beplantning, mur, granittheller, brostein, natursteinsmur etc.
Et stort prosjekt utført i 2009/2010.

Sam Eydes Plass, Arendal (2006-2007)

Når det nye kulturhuset i Arendal sto ferdig hadde Oveland utførelsen av uteområdet på det som i dag heter Sam Eydes plass. Her ble alt parkmøbler, beplantning, trær, granitt, betongheller, brostein etc utført av Oveland Utemiljø AS.

Andre prosjekter:

Vegårshei kirke 2019 (Pågår)
Utvidelse og restaurering

Sentrumsbarnehagen, Grimstad 2019 (Pågår)

Sangereidåsen barnehage, Lillesand 2019 (Pågår)

Grandgården, Arendal 2019 (Pågår)

VA Strømsbuveien, Arendal kommune 2019 (Pågår)

Lyngør Kultursenter 2019 (Pågår)

Friluftsområdet «Karolina», Risør 2019 (Pågår)

Holmen, Risør 2019