Miljø og bærekraft

Vi er ledende anleggsgartnerbedrift innenfor det grønne skiftet på Sørlandet

Oveland Utemiljø AS tar miljøet på alvor og tilstreber å være i forkant av myndighetenes krav. Med eget steinbrudd på Mjåvatn og jordsortering i Arendal leverer vi kortreist stein til natursteinsmurer og gjenbruker store deler av massene vi graver opp på anlegg.

Vårt arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og vi fokuserer spesielt på disse:
Vi fokuserer på å bygge bærekraftige anlegg med lang holdbarhet, som fremmer utendørs aktiviteter og legger til rette for universell utforming. Prosjektene våre fremmer folkehelse i et livslangt perspektiv.

Oveland prioriterer helsefremmende tiltak for hele organisasjonen og jobber aktivt med interne rutiner for forebygging av ulykker på jobb.
Vi er godkjent lærebedrift for anleggsgartner og anleggsmaskinfører, og tar inn nye lærlinger årlig. Med representanter fra firmaet i Fagprøvenemnd og NAML, samt bransjeavtale med Tvedestrand videregående skole arbeider vi aktivt med rekruttering til faget.
Oveland Utemiljø skal bidra til å redusere den negative påvirkningen til miljøet. For å redusere eget miljøavtrykk skifter vi gradvis ut bil-, maskin- og utstyrsparken til mer miljøvennlige modeller. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere bygger vi grøntområder som hensyntar tilgjengelighet for alle, håndtering av overvann og biologisk mangfold.
Gjennom vår skjøtselsavdeling holder våre dyktige ansatte høyt fokus på vedlikehold av grøntarealer med miljøvennlige produkter, kompost og gjenbruk. Vi jobber aktivt for å hindre spredning av fremmede arter og foreslår bærekraftige løsninger ved nyetablering av grøntområder.
© 2024 Oveland Utemiljø AS
Utviklet av: