Om Oveland Utemiljø AS

Oveland Utemiljø AS ble etablert i 2002. Før dette tilhørte vi den utførende avdelingen hos Oveland Planteskole AS som avsluttet sitt butikkutsalg/virke høsten 2012.

Siden 2002 har altså Oveland Utemiljø stått på egne bein. Fra å være et lite anleggsgartnerfirma, er Oveland Utemiljø AS i dag et av regionen største og sysselsetter 40-45 mann i sesongen. Vi er stolte av bedriften vår, og holder til i lokalene i Reiersølveien på Oveland i Froland kommune.

Oveland Utemiljø AS er medlem av Norske Anleggsgartnere (NAML), er en mesterbedrift og sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi håper med dette at vi skal stå støtt og solid på de utfordringer du måtte ha.